Planer og Målsettninger

Hoelstoppen familiebarnehager er to familiebarnehager somer knyttet sammen. Vi har plass til 10 heldagsbarn. Hoelstoppen ligger landlig til ved Solheimfeltet i Gjerdrum.

Denne pedagogiske planen gjelder begge gruppene
Den bygger på Lov om barnehager, og Rammeplan for barnehager som kom 1. august 2006. Målet med rammeplanen er å gi barnehagens personale og samarbeidsutvalget en vurdering av barnehagens innhold. Dette er hovedplanen i alle barnehageårene sammen med kommunens handlingsplan. I tillegg utarbeider vi planer utifra barnehagegruppa og det enkelte barns behov.

Vi vil gjevnlig evaluere planer og resultater, og gjøre nødvendige endringer underveis. Vi ønsker oss et nærtforeldresamarbeid, der vi kan få tilbakemeldinger underveis.

ECS © 2007