Helhetlig Læring

For å utvikle sosial kompetanse (kunnskap, ferdighet, holdninger og motivasjon) oppnås dette ved en helhetlig læring.

 1. FORMELLE LÆRINGSITUASJONER (planlagte)
 2. UFORMELLE (spontane)
 3. OMSORG (innlevelse)

1. Formell læring

Planlagte aktiviteter eller situasjoner som skjer innenfor gitte rammer, hvor det er åpenbart hva som er hensikten.
 • samlingstunden
 • rutinesituasjoner
 • tema
 • prosjekt

2. Uformell læring

Dette skjer spontant og er knyttet til umiddelbare og ikke planlagte "her og nå" situasjoner, det vil si hverdagslige handlinger.

3. Omsorg

Med omsorg mener vi det å bry seg om å ta vare på:
 • stell av barn (omsorgsarbeid)
 • påse at grunnleggende behov blir dekket
 • være tilstede
 • trøste, støtte
 • være imøtekommende, oppmerksomme
 • være empatiske
 • se barnets behov
 • være gjensidig i kontakt, skape en god tone

ECS © 2007