Pedagogisk Grunnsyn

"Barna får et tilretelagt tilbud ut fra egne forutsettninger"

Dette er vår leveregel i barnehagen. Det vi skal strebe mot å få til. Det viktigste for personalet er å bli kjent med, og finne ut hva slags behov og ønsker det har.

Vi bruker observasjoner for å se det enkelte barns behov, og barnegruppas behov. Alle barn blir testet minst en gang per år etter observasjonsskjemaet "Alle med". Alle barn over 3 år blir minst en gang per år observert i forhold til språktesten "TRAS". Barn er ulike. Vi vil vise at det er fint og spennende med ulikheter. Vi SER og fremhever det enkelte barn. Barn og voksne skal kunne unne hverandre, være rause og dele i barnehagen.

De voksne må gi barna TID. Tid til å prøve, teste ut hva de mestrer, og forsøke seg på nye utfordringer. Barnet må få kjenne, lukte og smake selv. Personalet er tilstede, både med "kropp og hode". Vi kan ha en observerende eller deltagende rolle. Vi har respekt for barnet og dets lek og opplevelser. Vi forsøker å ikke avbryte fine samspillsituasjoner.

Vi mener at engasjerte voksne får barna med seg. Voksne er også modeller for barna, både med det vi sier og det vi gjør.

Vi ønsker å være lydhøre ovenfor barna, og la dem være med og planlegge sin egen hverdag, medvirking. Barnet må få vite hva slags tilbud som finnes, for å kunne ta egne valg. De voksne tilrettelegger miljøet. Vi har barnemøter minst hver andre måned, hvor barna får komme med ønsker og synspunkter på sin hverdag. Vi gir barna mulighet til å påvirke sin hverdag ved at de kan ønske seg aktiviteter og leker. Det er ikke alltid barnets ønske kan etterkommes. Vi viser at vi forstår barnets situasjon ved for eksempel å si: "Jeg forstår at du har lyst, men det går ikke akkurat nå fordi..."
Personalet kan endre planer og rutiner, og finne best mulige løsninger. Det som er skapt av mennesker, kan endres underveis. Tid med barna vil også gi oss muligheter til å filosofere sammen med barna om det som opptar dem. Vi tror det er veldig viktig for barnas utvikling, å ha tid og mulighet til å filosofere.

Barnehagen har 2 PCer som alle barn over 3 år bruker jevnlig til matte og språkopplæring.

Barn har masse humor og glede. Vi voksne blir med på barnas premisser. Vi ler ikke av barna, men sammen med dem.

Barn trenger positive tilbakemeldinger for å tro og vite at de mestrer og kan.

INGEN ER BEST I ALT, MEN ALLE ER FLINKE TIL NOE!

ECS © 2007